Kategori: Blog

 • Rousseau ve Özgürlük

  JJ Rousseau en büyük düşünürlerden birisidir. Düşünceleriyle Fransız Devrimi ve ilgili düşünce akımlarının fikir babası olmuştur. Bu düşünceleriyle Atatürk’ün de ilgisini çekmiştir. Bu yönüyle Türkiye’de bilinen Rousseau’nun bugün özgürlük hakkındaki görüşlerini ele alacağım. Tabii ki bunu yapmak çok uzun bir zaman alacağından dolayı kendisinin bu konudaki sadece bir düşüncesini temel alacağım.   Rousseau’ya göre, insanların gerçek…

 • Felsefe Neden Aslında Doğu’nun İcadıdır?

  Bunun sebebi birçok farklı nedene dayandırılabilir. Zaten bu konuda da pek çok teori mevcut. Ben bugün sizlere bu konu hakkında düşündüklerimi aktaracağım. Öncelikle felsefenin çıktığı yer olan Antik Yunan ile arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Çoğu zaman insanlar felsefenin Antik Yunan’da çıkmasının sebebinin oradaki demokrasi ortamı ve varsıllık yani zenginlikle bağdaştırıyor. Ancak Antik Yunan da o zamanın…

 • İnsanlar neden inanır?

  Bugün insan nüfusunun çoğunluğu bir yaratıcıya inanır. Farklı şeylere tapsalar da, farklı şekilde tapsalar da inanırlar. Peki ama neden? Bunu iki ana sebebe dayandırmak mümkün. İlk sebep, aslında kimse nihilist olmak istemez. İkinci sebep ise şudur, insanın alet yapma becerisi. Birinci nedeni açıklamakla başlayayım. Kimse nihilist olmak istemez çünkü nihilist olmak demek varlığı ve dolayısıyla…

 • Din, Ölüm Korkusu ve İnanç Üzerine

  Din çoğu insanın inandığı bir şeydir. Çoğu dine göre, o dine inananlar ölümden sonra mükafatlandırılacaktır. Ve inanmayanlar ise cezalandırılacaktır. Fakat bunun böyle olmasına rağmen insanlar ölümden korkmaktadır. Çünkü içten içe inandıkları şeyin bir kanıtını görememeleridir. Bu da insanı “Acaba her şey benim inandığım gibi mi?” korkusuna sevk etmektedir. Bunun sebebiyse insanların sahip olduğu bütün korkuların…

 • Akıl Bizim Lanetimiz Mi?

  Şüphesiz ki akıl bizleri çok ileri taşımıştır. Ancak biraz düşünülürse bu aynı akıl bir yandan da bütün kötülüklerin de kaynağıdır. Bu açıdan bakınca öyleymiş gibi gözükse de böyle bir kanıya hemen ulaşmak doğru olmaz. Öncelikle aklın insanda yarattığı etkiyi ve buradaki rolünü detaylı bir şekilde incelememiz gerek. İnsan bilincini çok basitçe ikiye ayırabiliriz. Bizim içgüdülerimizi…

 • Moral Çöküş

  İnsanlar dünyevi zevklerinde kaybolmuştur. Dünyevi zevklerin insan için bir ihtiyaç olduğu şüphesizdir çünkü bu zevkler insanın varoluşuyla yüzleşmesini geciktirir. Ancak bu durum artık kontrolden çıkmıştır. Büyüyen her kurum, oluşum ve yapılanma gibi insanın egosu da amacını kaybetmiştir. İnsanın egosunun asıl amacı kişinin dünyevi çıkarlarının peşinden giderek bu dünyada hayatını idame etmesini sağlamakken artık insanın egosu…

 • Infohazard ve Cognitohazard Üzerine

  Günümüz internetinde ülkemizde çok bilinmese de yurtdışı kaynaklı internet sitelerinde bilinen ve üzerine tartışılan iki önemli kavram. Önce cognitohazarda kıyasla daha tehlikesiz olan infohazard kelimesini Türkçe’ye tehlikeli bilgi olarak çevirebiliriz. Bu kavramın anlamı kötü amaçlarla kullanılabilicek olan bilgidir. Mesela bomba yapmayı veya insan öldürmeyi bilmek buna birer örnektir. Cognitohazard kelimesiyse bilinmesi durumunda bilen kişiye zarar…

 • Ontolojik Kanıtlama ve Kozmolojik Kanıtlama Üzerine

  İnsanlık yaşadığı süre boyunca etrafındakileri anlamlandırma çabası içinde olmuştur. Çoğu insan inanarak bu çabadan kaçmaya çalışsa da bazı kişiler de bununla birlikte tanrının varlığını kanıtlamaya çalışmıştır. Bu yazıda Patristik Dönem’de ve Skolastik Dönem’de hristiyan filozofların tanrının varlığını kanıtlamak için dayandıkları ve ortaya sürdükleri delilleri inceleyip, bunlara neşter vuracağım. Öncelikle Ontolojik Kanıtlama, bu fikre göre tanrı…

 • Evren, Ruh ve Bilgelik Üzerine

  “Bilge bir insana bütün dünya açılır. Çünkü tüm evren iyi bir ruhun yurdudur.” (Democritus of Abdera, fragment 247. )sözü her şeden önce evren ve bilgelik kavramları arasında bir bağ olduğunu söylemektedir. Bunu anlamak için bahsedilen sözün ilk cümlesine bakılmalıdır. Burada geçen “Bilge bir insana bütün dünya açılır.” kime bütün dünyanın açılacağını göstermektedir. Bunun ardından gelen cümlenin…