Ay: Aralık 2023

 • İnsanlar neden inanır?

  Bugün insan nüfusunun çoğunluğu bir yaratıcıya inanır. Farklı şeylere tapsalar da, farklı şekilde tapsalar da inanırlar. Peki ama neden? Bunu iki ana sebebe dayandırmak mümkün. İlk sebep, aslında kimse nihilist olmak istemez. İkinci sebep ise şudur, insanın alet yapma becerisi. Birinci nedeni açıklamakla başlayayım. Kimse nihilist olmak istemez çünkü nihilist olmak demek varlığı ve dolayısıyla…

 • Din, Ölüm Korkusu ve İnanç Üzerine

  Din çoğu insanın inandığı bir şeydir. Çoğu dine göre, o dine inananlar ölümden sonra mükafatlandırılacaktır. Ve inanmayanlar ise cezalandırılacaktır. Fakat bunun böyle olmasına rağmen insanlar ölümden korkmaktadır. Çünkü içten içe inandıkları şeyin bir kanıtını görememeleridir. Bu da insanı “Acaba her şey benim inandığım gibi mi?” korkusuna sevk etmektedir. Bunun sebebiyse insanların sahip olduğu bütün korkuların…

 • Akıl Bizim Lanetimiz Mi?

  Şüphesiz ki akıl bizleri çok ileri taşımıştır. Ancak biraz düşünülürse bu aynı akıl bir yandan da bütün kötülüklerin de kaynağıdır. Bu açıdan bakınca öyleymiş gibi gözükse de böyle bir kanıya hemen ulaşmak doğru olmaz. Öncelikle aklın insanda yarattığı etkiyi ve buradaki rolünü detaylı bir şekilde incelememiz gerek. İnsan bilincini çok basitçe ikiye ayırabiliriz. Bizim içgüdülerimizi…

 • Moral Çöküş

  İnsanlar dünyevi zevklerinde kaybolmuştur. Dünyevi zevklerin insan için bir ihtiyaç olduğu şüphesizdir çünkü bu zevkler insanın varoluşuyla yüzleşmesini geciktirir. Ancak bu durum artık kontrolden çıkmıştır. Büyüyen her kurum, oluşum ve yapılanma gibi insanın egosu da amacını kaybetmiştir. İnsanın egosunun asıl amacı kişinin dünyevi çıkarlarının peşinden giderek bu dünyada hayatını idame etmesini sağlamakken artık insanın egosu…

 • Infohazard ve Cognitohazard Üzerine

  Günümüz internetinde ülkemizde çok bilinmese de yurtdışı kaynaklı internet sitelerinde bilinen ve üzerine tartışılan iki önemli kavram. Önce cognitohazarda kıyasla daha tehlikesiz olan infohazard kelimesini Türkçe’ye tehlikeli bilgi olarak çevirebiliriz. Bu kavramın anlamı kötü amaçlarla kullanılabilicek olan bilgidir. Mesela bomba yapmayı veya insan öldürmeyi bilmek buna birer örnektir. Cognitohazard kelimesiyse bilinmesi durumunda bilen kişiye zarar…