Ay: Kasım 2023

  • Ontolojik Kanıtlama ve Kozmolojik Kanıtlama Üzerine

    İnsanlık yaşadığı süre boyunca etrafındakileri anlamlandırma çabası içinde olmuştur. Çoğu insan inanarak bu çabadan kaçmaya çalışsa da bazı kişiler de bununla birlikte tanrının varlığını kanıtlamaya çalışmıştır. Bu yazıda Patristik Dönem’de ve Skolastik Dönem’de hristiyan filozofların tanrının varlığını kanıtlamak için dayandıkları ve ortaya sürdükleri delilleri inceleyip, bunlara neşter vuracağım. Öncelikle Ontolojik Kanıtlama, bu fikre göre tanrı…

  • Evren, Ruh ve Bilgelik Üzerine

    “Bilge bir insana bütün dünya açılır. Çünkü tüm evren iyi bir ruhun yurdudur.” (Democritus of Abdera, fragment 247. )sözü her şeden önce evren ve bilgelik kavramları arasında bir bağ olduğunu söylemektedir. Bunu anlamak için bahsedilen sözün ilk cümlesine bakılmalıdır. Burada geçen “Bilge bir insana bütün dünya açılır.” kime bütün dünyanın açılacağını göstermektedir. Bunun ardından gelen cümlenin…